Majątek i finanse szkoły

 

 • Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

 • Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

 • Sprawozdania finansowe jednostki  zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach https://cuwkatowice.bip.gov.pl
 • Szkoła korzysta z sal lekcyjnych udostępnianych przez VIII Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach. Dysponuje dodatkowo biblioteką z czytelnią oraz pracownią informatyczną.

 • Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. 3-Maja 42 o powierzchni 3600m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 9 zapisana w księdze wieczystej KW 41440, zaznaczona na mapie 6 (obręb Śródmieście-Załęże). Na nieruchomości znajduje się budynek 3/4 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3871 m2 (powierzchnia użytkowa 3871m2), powierzchnia zabudowy 1413,4 m2 i kubaturze 24321 m3, urządzone boisko szkolne.

 • Obsługę finansowo - księgową placówki prowadzi:
  Centrum Usług Wspólnych
  ul. Wita Stwosza 7
  40 - 040 Katowice
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Sroka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2014 17:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysława Torka
Ilość wyświetleń: 1109
16 października 2019 14:06 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2019 12:51 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2019 12:48 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.