Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP i będących w posiadaniu szkoły

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r  poz. 782 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Sroka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2014 18:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysława Torka
Ilość wyświetleń: 928
16 stycznia 2015 17:48 (Władysława Torka) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 18:50 (Władysława Torka) - Zmiana treści zakładki.
23 września 2014 18:49 (Władysława Torka) - Dodanie nowej zakładki.