Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach https://cuwkatowice.bip.gov.pl

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Teresa Sroka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2019 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Sroka
Ilość wyświetleń: 218
26 kwietnia 2019 08:59 (Teresa Sroka) - Zmiana treści zakładki.
26 kwietnia 2019 08:56 (Teresa Sroka) - Dodanie nowej zakładki.